Inred med rymd och färg på jobbet - Sesam Self Storage
// 2022-06-25: Added by Djordje and Bo Do.

Artikel

Rymd och ljusa färger på arbetsplatsen

rymd-och-ljus-på-jobbet

Med handen på hjärtat, är din arbetsmiljö både funktionell och trivsam? Vad gör du i lokalerna på jobbet och under hur stor del av dagen pågår de olika aktiviteterna? Fundera på hur väl utformningen av lokalerna stödjer ditt arbete och om du skulle behöva göra förändringar för att få en optimal arbetsplats.

Forskning visar att rymd påverkar vårt känsloläge.  Rymliga lokaler gör oss mer avslappnade och bidrar till att vi kan tänka mer abstrakt. Det kan därför vara bra att se sig omkring och fundera på vad som behövs varje dag och vad som tar onödig plats på jobbet. Är det något som skulle må bra att vara borta bäst d v s som enkelt skulle kunna flyttas till Sesam Self Storage?

Ett annat sätt att skapa rymd är att måla väggarna i ljusa färger. Vitt suddar ut kanterna mellan väggar och tak, vilket för att det upplevs större. Sen påverkas vår upplevelse också av ljuset. I en lokal som får mer solljus uppfattas färgerna varmare, medan man i lokaler mot norr uppfattar färgerna kallare. Det brukar man kompensera i sina färgval. Lokaler vända mot söder kan ha mer kalla färger medan lokaler mot norr behöver ha mer varma färger. Tänk också på att ju närmare man kommer vit färgskala, desto mer reflekterar den ljuset.

Medan funderingarna pågår, titta också på hur ni har inrett lokalerna. Finns det en röd tråd i inredningen? Om det ser ut som ett hopplock kanske det är läge att förändra, t ex genom att plocka bort något och spara till senare eller genom att helt enkelt byta ut vissa möbler.

Har du och dina kollegor kundbesök från tid till annan? I så fall behöver ni också väga in hur ert varumärke uppfattas av gäster som besöker er. Det visas redan på utsidan, så börja med att gå in igen och se lokalerna med din kunds ögon. Hur vill ni signalera att det är till just er de kommer, och hur vill ni ge dem ett välkomnande intryck? Om det finns en reception kan ni fundera över vad som möter gästerna där, hur det ser ut och är inrett för att ge en positiv upplevelse. Med en genomtänkt inredning får ni både stolta och nöjda medarbetare och lokaler som blir en fysisk bärare av organisationens identitet och värderingar!

Och om något behöver magasineras på kort eller lång sikt så är ni alltid välkomna till Sesam Self Storage!